Лабораторія дидактики фізики, технологій та професійної освіти 
Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України 
у Центральноукраїнському державному педагогічному університеті 
імені Володимира Винниченка
Вітаю Вас Гість
МЕНЮ САЙТУ

НОВИНИ ЦМЯО

КОНТАКТИ
25006, м. Кропивницький, вул. Шевченка 1, ЦДПУ, ауд. 213.

E-mail: D23.053.04KSPU@kspu.kr.ua

СТАТИСТИКА

Головна » 2021 » Листопад » 19 » Проблеми та інновації в природничо-математичній, технологічній і професійній освіті: міжнародна конференція
12:22
Проблеми та інновації в природничо-математичній, технологічній і професійній освіті: міжнародна конференція
За сприяння членів Лабораторії дидактики фізики, технологій та професійної освіти (д.пед.н., проф. М.І.Садового, асп. А.В.Бевз, д.пед.н., доц. О.М.Трифонової) на базі факультету математики, природничих наук та технологій Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка відбулася XІІ Міжнародна науково-практична інтернет конференція «ПРОБЛЕМИ ТА ІННОВАЦІЇ В ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНІЙ, ТЕХНОЛОГІЧНІЙ І ПРОФЕСІЙНІЙ ОСВІТІ», яка присвячена 100-річчю університету. 
З 01 до 16 листопада 2021 р. тривало обговорення матеріалів учасників конференції за відповідними секціями:
1 – Історія, зарубіжний та вітчизняний досвід, перспективи розвитку природничо-математичної, технологічної та професійної освіти: https://www.cuspu.edu.ua/ua/problemy-ta-innovatsii-v-pryrodnycho-matematychnii-tekhnolohichnii-i-profesiinii-osviti-2021-rik/sektsiia-3-istoriia-zarubizhnyi-ta-vitchyznianyi-dosvid-perspektyvy-rozvytku-pryrodnycho-matematychnoi-tekhnolohichnoi-ta-profesiinoi-osvity 
2 – Інновації в освіті: методологічні, теоретичні, практичні та методичні аспекти – https://www.cuspu.edu.ua/ua/problemy-ta-innovatsii-v-pryrodnycho-matematychnii-tekhnolohichnii-i-profesiinii-osviti-2021-rik/sektsiia-4-innovatsii-v-osviti-metodolohichni-teoretychni-praktychni-ta-metodychni-aspekty 
3 – Застосування інформаційно-комунікаційних і цифрових технологій та засобів навчання у природничо-математичній, технологічній та професійній освіті – https://www.cuspu.edu.ua/ua/problemy-ta-innovatsii-v-pryrodnycho-matematychnii-tekhnolohichnii-i-profesiinii-osviti-2021-rik/sektsiia-5-zastosuvannia-informatsiino-komunikatsiinykh-i-tsyfrovykh-tekhnolohii-ta-zasobiv-navchannia-u-pryrodnycho-matematychnii-tekhnolohichnii-ta-profesiinii-osviti 
4 – Формування soft skills здобувачів професійної освіти: теорія і практика – https://www.cuspu.edu.ua/ua/problemy-ta-innovatsii-v-pryrodnycho-matematychnii-tekhnolohichnii-i-profesiinii-osviti-2021-rik/sektsiia-1-formuvannia-soft-skills-zdobuvachiv-profesiinoi-osvity-teoriia-i-praktyka 
5 – Теоретико-методологічні та психолого-педагогічні аспекти формування професійної компетентності студентів та учнів у процесі навчання – https://www.cuspu.edu.ua/ua/problemy-ta-innovatsii-v-pryrodnycho-matematychnii-tekhnolohichnii-i-profesiinii-osviti-2021-rik/sektsiia-2-teoretyko-metodolohichni-ta-psykholoho-pedahohichni-aspekty-formuvannia-profesiinoi-kompetentnosti-studentiv-ta-uchniv-u-protsesi-navchannia 
6 – Актуальні проблеми освіти та технологій у середній та вищій школі – https://www.cuspu.edu.ua/ua/problemy-ta-innovatsii-v-pryrodnycho-matematychnii-tekhnolohichnii-i-profesiinii-osviti-2021-rik/sektsiia-6-aktualni-problemy-osvity-ta-tekhnolohii-u-serednii-ta-vyshchii-shkoli
З вітальним словом на пленарному засіданні 16 листопада 2021 р. перед учасниками конференції виступили:
– проректор з наукової роботи, д.псих.н., доц. Л.В.Клочек;
– в.о. декана факультету математики, природничих наук та технологій, д.пед.н., доц. Т.В.Фурсикова;
– завідувач кафедри теорії та методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності, професор кафедри природничих наук, хімії, географії та методик їхнього навчання, д.пед.н., проф. М.І.Садовий.
Доповіді на пленарному засіданні конференції:
СУЧАСНІ РЕАЛІЇ ПІДГОТОВКИ УЧИТЕЛІВ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН У ЗВО – д.пед.н., проф., проф. кафедри загальної біології та методики викладання природничих дисциплін Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка – Степанюк Алла Василівна;
ВОЛОДИМИР ВИННИЧЕНКО – УНІВЕРСИТЕТ І МІСТО – д.філол.н., проф., проф. кафедри української та зарубіжної літератури, Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка – Михида Сергій Павлович;
ІСТОРИКО-ПЕДАГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ СПАДЩИНИ ПЕДОГОГІВ – НОВАТОРІВ – д.пед.н., проф., Заслужений вчитель України, проф. кафедри фізики, біології та методик їхнього навчання Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка – Калініченко Надія Андріївна;
СУЧАСНА ПІДГОТОВКА ДО ЗНО З МАТЕМАТИКИ – д.пед.н., проф., проф. кафедри математики і теорії та методики навчання математики Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова – Школьний Олександр Володимирович;
ГЕНДЕРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ: ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ – д.істор.н., проф., проф. кафедри математики, інформатики, економіки та методик їхнього навчання Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка – Ріжняк Ренат Ярославович;
ЗНАННЯ ПРО БУДОВУ ТА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ В СТАРОДАВНЬОМУ СВІТІ (IV тис. до н.е. – I ст. н.е.) – д.істор.н., проф., доц. кафедри фізики, біології та методик їхнього навчання Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка – Дефорж Ганна Володимирівна;
ЗАСОБИ ОСВІТНЬОЇ РОБОТОТЕХНІКИ В СИСТЕМІ СУЧАСНИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ – д.пед.н., доц., проф. кафедри експериментальної фізики та інформаційно-вимірювальних технологій Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки – Мартинюк Олександр Семенович;
ОСВІТНІЙ ХАБ ЯК ЗАСІБ НАВЧАННЯ УЧНІВ ЗПТО БАГАТОМОВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМУНІКАЦІЇ – к.пед.н., доц., Чернівецьке вище комерційне училище КНТЕУ – Мартинюк Веронія Адамівна;
РОЗВИТОК SOFT ТА HARD SKILLS НАВИЧОК МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ – д.пед.н., доц., заст. декана факультету математики, природничих наук та технологій, голова Ради молодих вчених Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка – Трифонова Олена Михайлівна;
ЕКОЛОГІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ ТА ТЕХНОЛОГІЙ – д.пед.н., доц., доц. кафедри теорії та методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка – Чистякова Людмила Олександрівна;
СПІВВІДНОШЕННЯ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ У НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ: ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ – д.пед.н., проф., зав. каф. теорії та методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка – Садовий Микола Ілліч;
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК ЯК ЗАСІБ ДОСЯГНЕННЯ ЦІЛЕЙ КОМПЕТЕНТНІСНОГО НАВЧАННЯ НА ЗАНЯТТЯХ З ФІЗИКИ І АСТРОНОМІЇ – к.пед.н., викл. ДВНЗ «Рівненський коледж економіки та бізнесу» – Білецький В’ячеслав В’ячеславович;
ВПОРЯДКУВАННЯ ЗВІТІВ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДНИЦЬКИХ РОБІТ ЗАСОБАМИ LATEX – к.техн.н., доц., доц. кафедри інформаційно-вимірювальних технологій Харківського національного університету радіоелектроніки – Нікітенко Олександр Миколайович;
SOFTSKILLS ТА HARDSKILLS: НАВИЧКИ ДЛЯ СКЛАДАННЯ УСПІШНОГО РЕЗЮМЕ – викладач ІІ категорії, викладач Кропивницького професійного ліцею сфери послуг і торгівлі – Бирса Юлія Сергіївна;
ФОРМУВАННЯ РЕФЛЕКСИВНО-АНАЛІТИЧНОГО КОМПОНЕНТА САМООСВІТНЬОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ – аспірант Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка – Гайда Василь Ярославович
ВИМОГИ ДО ФОРМУВАННЯ ІНЖЕНЕРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У ІНЖЕНЕРНИХ ФАХОВИХ КОЛЕДЖАХ – аспірантка Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка – Бевз Анна Володимирівна.
Конференція охопила своїми масштабами майже всю Україну. Подали свої матеріали до обговорення та взяли участь у пленарному засіданні представники наукових установ та закладів освіти з усіх куточків України: Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», Державного закладу «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», Державного закладу професійної (професійно-технічної) освіти «Кропивницький професійний ліцей сфери послуг і торгівлі», Дніпровського державного медичного університету, Донецького національного університету імені Василя Стуса, Запорізького національного університету, Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, Інституту педагогіки НАПН України, Ірпінського фахового коледжу економіки та права, Комунального закладу «Навчально-виховне об'єднання І-ІІІ ступенів «Мрія» Кіровоградської міської ради Кіровоградської області», Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Комунального закладу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №12 ВМР», Комунального закладу «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради, Комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського», Комунального закладу «Харкiвська загально-освiтня школа № 63», Харківського національного університету радіоелектроніки, Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради, Комунального закладу вищої освіти «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж», Комунального закладу «Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №6, м. Суми», Луцького національного технічного університету, Львівського національного університету імені Івана Франка, Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, Одеської державної академії будівництва та архітектури, Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка, Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, Української інженерно-педагогічної академія, Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, Університету Григорія Сковороди в Переяславі, Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, Чернівецького вищого комерційного училища КНТЕУ, а також вчителі Субоцівської ОТГ Кіровоградського району та Добровеличківської ОТГ Новокраїнського району Кіровоградської області.
Дружня атмосфера на конференції дала змогу висловити свою думку всім охочим.
Переглядів: 39 | Додав: maksymkhomutenko
Всього коментарів: 0
avatar
ПОШУК

НОВИНИ ЦДПУ

ВХІД НА САЙТ

КАЛЕНДАР
«  Листопад 2021  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930

АРХІВ ЗАПИСІВ


     Лабораторія дидактики фізики, технологій та професійної освіти © 2022.      Розробка сайту - Віктор Слюсаренко.