Лабораторія дидактики фізики, технологій та професійної освіти 
Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України 
у Центральноукраїнському державному педагогічному університеті 
імені Володимира Винниченка
Вітаю Вас Гість
МЕНЮ САЙТУ

НОВИНИ ЦМЯО

КОНТАКТИ
25006, м. Кропивницький, вул. Шевченка 1, ЦДПУ, ауд. 213.

E-mail: D23.053.04KSPU@kspu.kr.ua

СТАТИСТИКА

Головна » 2019 » Грудень » 1 » ІX Міжнародна науково-практична онлайн-інтернет конференція «Проблеми та інновації в природничо-математичній, технологічній І професійній ос
23:08
ІX Міжнародна науково-практична онлайн-інтернет конференція «Проблеми та інновації в природничо-математичній, технологічній І професійній ос
Члени Лабораторії дидактики фізики, технологій та професійної освіти (д.пед.н. проф. М.І.Садовий, к.пед.н., доц. О.М.Трифонова, к.пед.н. А.А.Дробін, к.пед.н. О.М.Лунгол, к.пед.н. Л.П.Суховірська, аспіранти: А.В.Бевз, І.В.Вергун, В.Я.Гайда) організували та провели ІX Міжнародну науково-практичну онлайн-інтернет конференцію «Проблеми та інновації в природничо-математичній, технологічній і професійній освіті». Конференція відбувалася на базі фізико-математичного факультету Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка.
До участі у конференції долучилися співробітники відділу освіти, молоді та спорту Знам'янської районної державної адміністрації Кіровоградської області та 28 закладів вищої освіти, серед яких Академія Державної пенітенціарної служби, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, Глухівський національний педагогічний університет імені О.Довженка, Державний вищий навчальний заклад «Рівненський коледж економіки та бізнесу», Донецький національний медичний університет, Житомирський медичний інститут, Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, Інститут педагогіки НАПН України, Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, Державний навчальний заклад «Дніпрорудненський професійний ліцей», Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Київський національний університет технологій та дизайну, Кіровоградська льотна академія Національного авіаційного університету, Комунальний заклад вищої освіти «Дніпровська академія неперервної освіти», Комунальний заклад «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського», Кропивницький інженерний коледж Центральноукраїнського національного технічного університету, Львівський національний університет імені Івана Франка, Національна академія сухопутних військ ім. гетьмана П. Сагайдачного, Національний медичний університет імені О.О.Богомольця, Національний університет «Львівська політехніка», Одеська національна академія харчових технологій, Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка, Тернопільський обласний комунальний інститут післядипломної педагогічної освіти, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Харківський національний університет будівництва і архітектури, Хмельницький національний університет, Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, та заклади загальної середньої освіти Кіровоградської області.
Онлайн обговорення матеріалів тривало з 18 до 29 листопада 2019 р. Всі охочі мали змогу прийняти участь в онлайн обговоренні наукових доробків своїх колег (https://www.cuspu.edu.ua/ua/ix-mizhnarodna-naukovo-praktychna-onlain-internet-konferentsiia-problemy-ta-innovatsii-v-pryrodnycho-matematychnii-tekhnolohichnii-i-profesiinii-osviti/pro-konferentsiiu). У підсумку до матеріалів конференції залишено понад 190 коментарів. Робота конференції відбувалася за наступними секціями:
Секція 1. Історія, зарубіжний та вітчизняний досвід, перспективи розвитку природничо-математичної, технологічної та професійної освіти (https://www.cuspu.edu.ua/ua/ix-mizhnarodna-naukovo-praktychna-onlain-internet-konferentsiia-problemy-ta-innovatsii-v-pryrodnycho-matematychnii-tekhnolohichnii-i-profesiinii-osviti/sektsiia-1).
Секція 2. Інновації в освіті: методологічні, теоретичні, практичні та методичні аспекти (https://www.cuspu.edu.ua/ua/ix-mizhnarodna-naukovo-praktychna-onlain-internet-konferentsiia-problemy-ta-innovatsii-v-pryrodnycho-matematychnii-tekhnolohichnii-i-profesiinii-osviti/sektsiia-2).
Секція 3. Застосування інформаційно-комунікаційних і комп’ютерних технологій та засобів навчання у природничо-математичній, технологічній та професійній освіті (https://www.cuspu.edu.ua/ua/ix-mizhnarodna-naukovo-praktychna-onlain-internet-konferentsiia-problemy-ta-innovatsii-v-pryrodnycho-matematychnii-tekhnolohichnii-i-profesiinii-osviti/sektsiia-3).
Секція 4. Теоретико-методологічні та психолого-педагогічні аспекти формування професійної компетентності студентів та учнів у процесі навчання (https://www.cuspu.edu.ua/ua/ix-mizhnarodna-naukovo-praktychna-onlain-internet-konferentsiia-problemy-ta-innovatsii-v-pryrodnycho-matematychnii-tekhnolohichnii-i-profesiinii-osviti/sektsiia-4).
Секція 5. Актуальні проблеми освіти та технологій у середній та вищій школі (https://www.cuspu.edu.ua/ua/ix-mizhnarodna-naukovo-praktychna-onlain-internet-konferentsiia-problemy-ta-innovatsii-v-pryrodnycho-matematychnii-tekhnolohichnii-i-profesiinii-osviti/sektsiia-5).
Секція 6. Особливості створення та використання автоматизованих робототехнічних і мехатронних систем в освітньому процесі (https://www.cuspu.edu.ua/ua/ix-mizhnarodna-naukovo-praktychna-onlain-internet-konferentsiia-problemy-ta-innovatsii-v-pryrodnycho-matematychnii-tekhnolohichnii-i-profesiinii-osviti/sektsiia-6).
Пленарне засідання ІX Міжнародна науково-практична онлайн-інтернет конференція «Проблеми та інновації в природничо-математичній, технологічній і професійній освіті» відбулося 28 листопада 2019 року. Перед початком пленарного засідання всім учасникам конференції були представлені виставки декоративної творчості; виробів з тканини, металу, дерева; роботів; квадрокоптера та моделей виготовлених на 3D принтері, що є результатом діяльності студентів спеціальностей 015 Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості), 015 Професійна освіта (Комп’ютерні технології), 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології).
З вітальним словом до учасників конференції звернулися д.філол.н., професор, ректор Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка О.А.Семенюк, д.іст.н., професор, декан фізико-математичного факультету Р.Я.Ріжняк.
Присутні в залі та приєднані за допомогою хмарних ресурсів учасники пленарного засідання з зацікавленістю прослухали цікаві та змістовні доповіді:
– д.пед.н., проф., завідувача кафедри біології та методики її викладання Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка Надії Андріївни Калініченко:
«Підготовка студентів-біологів до позакласної роботи у школі»;
– д.пед.н., проф., професора кафедри теорії та методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка Ольги Володимирівни Єжової:
«Підготовка педагогів професійної освіти до провадження освітньої діяльності з застосуванням прогностичних моделей»;
– д.пед.н., проф., завідувача кафедри теорії та методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка Миколи Ілліча Садового:
«Науково-методичні принципи експериментальної та дослідної діяльності майбутніх учителів технологій»;
– д.пед.н., проф., професора кафедри методики викладання фізики і дисциплін технологічної освітньої галузі Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка Аркадія Миколайовича Куха:
«Технологія наочного навчання фізики як педагогічна інновація»;
– к.пед.н., старшого викладача кафедри фізичного виховання Донецького Національного медичного університету (м.Кропивницький) Тетяни Олександрівни Бєлкової:
«Проблема формування здорового способу життя студентів медичних вузів на сучасному етапі розвитку системи вищої освіти»;
– к.пед.н., наукового співробітника Інституту педагогіки НАПН України Володимира Володимировича Сіпія:
«Цифровізація освітнього процесу з фізики у 7 класі»;
– к.пед.н., старшого викладача кафедри педагогіки, психології і корекційної освіти Комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського» Світлани Миколаївни Єфіменко:
«Нові професійні ролі сучасного педагога»;
– к.пед.н., доц., доцента кафедри фізики Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького Анни Валеріївни Ткаченко:
«Сучасні підходи до реалізації технології змішаного навчання у процесі фахової  підготовки майбутніх вчителів фізики та інформатики»;
– старшого викладача, викладача фізики і астрономії Кропивницького інженерного коледжу Центральноукраїнського національного технічного університету Олени Олександрівни Пташко:
«Робота з обдарованими студентами у Кропивницькому інженерному коледжі Центральноукраїнського національного технічного університету»;
– аспіранта Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, методиста відділу навчальних предметів та професійного розвитку педагогів Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти Василя Ярославовича Гайди:
«Модель формування самоосвітньої компетентності учнів закладів середньої освіти»;
– к.техн.н., доц., доцента кафедри теорії та методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності, заступника декана фізико-математичного факультету Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка Андрія Івановича Ткачука:
«Вивчення шкідливого впливу куріння на організм людини при викладанні безпеки»;
– к.філос.н., доктора філософії, завідувача кафедри соціально-гуманітарної освіти Комунального закладу вищої освіти «Дніпровська академія неперервної освіти» Івана Михайловича Безени:
«Вчитель та школяр: педагогіка індивідуальності у освітньому поступі через взаємну довіру».

Переглядів: 257 | Додав: maksymkhomutenko
Всього коментарів: 0
avatar
ПОШУК

НОВИНИ ЦДПУ

ВХІД НА САЙТ

КАЛЕНДАР
«  Грудень 2019  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031

АРХІВ ЗАПИСІВ


     Лабораторія дидактики фізики, технологій та професійної освіти © 2023.      Розробка сайту - Віктор Слюсаренко.