Лабораторія дидактики фізики, технологій та професійної освіти 
Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України 
у Центральноукраїнському державному педагогічному університеті 
імені Володимира Винниченка
Вітаю Вас Гість
МЕНЮ САЙТУ

НОВИНИ ЦМЯО

КОНТАКТИ
25006, м. Кропивницький, вул. Шевченка 1, ЦДПУ, ауд. 213.

E-mail: D23.053.04KSPU@kspu.kr.ua

СТАТИСТИКА

Головна » 2017 » Квітень » 21 » ІV Міжнародна науково-практична онлайн-інтернет конференція
18:04
ІV Міжнародна науково-практична онлайн-інтернет конференція

Протягом з 17 по 21 квітня 2017 року під керівництвом доктора педагогічних наук, професора Миколи Ілліча Садового на фізико-математичному факультеті була організована і проведена ІV-та Міжнародна науково-практична онлайн-інтернет конференція «Проблеми та інновації в природничо-математичній, технологічній і професійній освіті». До оргкомітету конференції входили і члени Лабораторії дидактики фізики: к.пед.н, доц., с.н.с. М.В.Головко, д.пед.н., доц. Н.В.Подопригора; голова Ради молодих вчених КДПУ, к.пед.н., доц. О.М.Трифонова. Крім того в роботі конференції взяли участь члени Лабораторії дидактики фізики: к.пед.н. А.А.Дробін та О.В.Єкименкова.

Учасники конференції та всі охочі мали змогу прийняти участь в обговоренні матеріалів за такими напрямками:

- Історія, зарубіжний досвід та перспективи розвитку природничо-математичної, технологічної та професійної освіти.

- Інновації в освіті: теоретичні, практичні та методичні аспекти.

- Застосування інформаційно-комунікаційних технологій та засобів навчання у природничо-математичній, технологічній та професійній освіті.

- Використання інноваційних методологічних підходів навчання загальнонаукових та спеціальних дисциплін у сучасному суспільстві.

- Теоретико-методологічні та психолого-педагогічні аспекти формування професійної компетентності в процесі навчання студентів та учнів.

- Актуальні проблеми освіти та технологій у середній та вищій школі.

При цьому модераторами конференції станом на 20 квітня нараховано біля 200 коментарів на статті науковців. Триває обговорення:

http://www.kspu.kr.ua/ua/ntmd/ konferentsiy/iv-a-mizhnarodna- naukovo-praktychna-onlain- internet-konferentsiia-2017/ sektsiia-1

http://www.kspu.kr.ua/ua/ntmd/ konferentsiy/iv-a-mizhnarodna- naukovo-praktychna-onlain- internet-konferentsiia-2017/ sektsiia-2

http://www.kspu.kr.ua/ua/ntmd/ konferentsiy/iv-a-mizhnarodna- naukovo-praktychna-onlain- internet-konferentsiia-2017/ sektsiia-3

http://www.kspu.kr.ua/ua/ntmd/ konferentsiy/iv-a-mizhnarodna- naukovo-praktychna-onlain- internet-konferentsiia-2017/ sektsiia-4

http://www.kspu.kr.ua/ua/ntmd/ konferentsiy/iv-a-mizhnarodna- naukovo-praktychna-onlain- internet-konferentsiia-2017/ sektsiia-5

http://www.kspu.kr.ua/ua/ntmd/ konferentsiy/iv-a-mizhnarodna- naukovo-praktychna-onlain- internet-konferentsiia-2017/ sektsiia-6

20 квітня відбулося пленарне засідання Міжнародної конференції у формі вебінару. З вітальним словом до учасників конференції виступили проректор з наукової роботи доктор філологічних наук, професор Сергій Павлович Михида та декан фізико-математичного факультету, доктор історичних наук, професор Ренат Ярославович Ріжняк. Далі до виступів з використанням сервісу вебінарів та веб-конференцій Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка долучилися:

- доктор педагогічних наук, професор Садовий Микола Ілліч, Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, завідувач кафедри теорії та методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності, професор кафедри фізики та методики її викладання: НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ПРИНЦИПИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ТА ДОСЛІДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ;

- доктор педагогічних наук, професор Сиротюк Володимир Дмитрович, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, завідувач кафедри теорії та методики навчання фізики та астрономії: НОВІ ПІДХОДИ ДО ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ ФІЗИКИ;

- доктор педагогічних наук, доцент Бендес Юрій Петрович, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, професор кафедри комп’ютерних та інформаційних технологій і систем: ВИКОРИСТАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ ФІЗИКИ В СЕРЕДНІЙ ШКОЛІ

- доктор педагогічних наук, професор, дійсний член (академік) НАПН України Мартинюк Михайло Тадейович, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, завідувач кафедри фізики і астрономії та методики їх викладання та кандидат педагогічних наук, доцент Декарчук Марина Вадимівна, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, доцент кафедри фізики і астрономії та методики їх викладання: ТЕОРЕТИЧНЕ І МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРА ПРИРОДНИЧОЇ ОСВІТИ НА ЗАСАДАХ ІНТЕГРАЦІЇ;

- кандидат педагогічних наук, доцент Гнатюк Оксана Володимирівна, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, доцент кафедри фізики і астрономії та методики їх викладання: ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПРИРОДНИЧО-НАУКОВИХ ДИСЦИПЛІН ДО ОРГАНІЗАЦІЇ І ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАУРОЧНОЇ РОБОТИ В ШКОЛІ;

- кандидат педагогічних наук, доцент Хитрук Валентин Іванович, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, доцент кафедри фізики і астрономії та методики їх викладання: ФОРМУВАННЯ У МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПРИРОДНИЧО-НАУКОВИХ ПОНЯТЬ НА ЗАСАДАХ ІНТЕГРАЦІЇ;

- кандидат педагогічних наук Махомета Тетяна Миколаївна, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, декан факультету фізики, математики та інформатики: ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ;

- кандидат педагогічних наук, доцент Жмуд Оксана Василівна, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, доцент кафедри інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій: ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ З ВИКОРИСТАННЯМ ТЕХНОЛОГІЙ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ;

- кандидат педагогічних наук, доцент Кузьменко Ольга Степанівна, Кіровоградська льотна академія Національного авіаційного університету, доцент кафедри фізико-математичних дисциплін: ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ З ФІЗИКИ В ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ТЕХНІЧНОГО ПРОФІЛЮ;

- кандидат педагогічних наук Муравський Сергій Анатолійович, Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут, керівник відділу наукової роботи, викладач кафедри товарознавства, комерційної діяльності та митної справи: ЗАСТОСУВАННЯ КОМПЕТЕНТНІСТНОГО ПІДХОДУ У ПРОЦЕСІ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ЗАДАЧ;

- кандидат педагогічних наук, доцент Пономарьова Наталія Олександрівна, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, докторант кафедри початкової, дошкільної та професійної освіти: СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ПЕРІОДИЗАЦІЇ ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЇ РОБОТИ ЗІ ШКОЛЯРАМИ;

- Федоренко Владилена Петрівна, Криворізький медичний коледж, викладач: ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЗААУДИТОРНОЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З БІОФІЗИКИ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТІВ;

- кандидат географічних наук Сільченко Юлія Юріївна, Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, старший викладач кафедри географії і геоекології, завідувач науково-дослідної частини, секретар Ради молодих вчених КДПУ: СУЧАСНІ ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ ВЧЕНОГО;

кандидат технічних наук, доцент Ткачук Андрій Іванович, Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, доцент кафедри теорії та методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності, професор кафедри фізики та методики її викладання: ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ БІОЛОГІЧНИХ НЕБЕЗПЕК, ЩО ПОВ'ЯЗАНІ З МАСОВИМ ПОШИРЕННЯМ ІНФЕКЦІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ;

- кандидат педагогічних наук, доцент Гур’янова Оксана Віталіївна, Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, доцент кафедри теорії та методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності: ПРО ПРАКТИЧНУ ПІДГОТОВКУ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 014 СЕРЕДНЯ ОСВІТА (ТРУДОВЕ НАВЧАННЯ ТА ТЕХНОЛОГІЇ) ОСВІТНЬОГО РІВНЯ «МАГІСТР»;

- доктор педагогічних наук, доцент Подопригора Наталія Володимирівна, Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, доцент кафедри фізики та методики її викладання: СИСТЕМНИЙ ПІДХІД У ДОСЛІДЖЕННЯХ МЕТОДИЧНИХ СИСТЕМ НАВЧАННЯ ТЕОРЕТИЧНОЇ ФІЗИКИ;

- кандидат педагогічних наук, доцент Трифонова Олена Михайлівна, Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, доцент кафедри фізики та методики її викладання, голова Ради молодих вчених КДПУ: ВИКОРИСТАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ПРОЕКТІВ ПРИ НАВЧАННІ ФІЗИКИ У КЛАСАХ МЕДИКО-БІОЛОГІЧНОГО ПРОФІЛЮ;

- кандидат педагогічних наук, доцент Войтків Галина Володимирівна, Івано-Франківський ОІППО, доцент кафедри теорії та методики навчання: ФОРМУВАННЯ КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНЦІЙ ЗА ДОПОМОГОЮ КОМПЕТЕНТНІСНО ЗОРІЄНТОВАНИХ ЗАВДАНЬ.

Активно долучилися до роботи пленарного засідання Міжнародної конференції й викладачі фізико-математичного факультету.


Переглядів: 505 | Додав: maksymkhomutenko
Всього коментарів: 0
avatar
ПОШУК

НОВИНИ ЦДПУ

ВХІД НА САЙТ

КАЛЕНДАР
«  Квітень 2017  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

АРХІВ ЗАПИСІВ


     Лабораторія дидактики фізики, технологій та професійної освіти © 2023.      Розробка сайту - Віктор Слюсаренко.